Actief met taal in de zaakvakken

Actief met taal in de zaakvakken koppelt op praktische wijze de kerndomeinen Mondelinge taalvaardigheid, Woordenschat, Begrijpend lezen en Stellen uit de Kennisbasis Nederlandse taal aan de zaakvakken. Deze kerndomeinen hebben elk een hoofdstuk met diverse praktische werkvormen die leerkrachten met weinig voorbereiding kunnen inzetten bij teksten uit de leermethodes voor de zaakvakken.