Basisvaardigheden academisch schrijven

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Hoe kun je deficiënties wegwerken?

Uitbreiden woordenschat

 • Maak gebruik van de tips op deze website: www.taalwinkel.nl/taalhulp/tips-voor-de-uitbreiding-van-je-woordenschat
 • Maak gebruik van de synoniemenfunctie in Word (klik op het woord met rechtermuisknop, kies voor ‘Synoniemen’ en je krijgt een lijst met synoniemen).
 • Voor vaktermen kun je het beste een vakspecifiek woordenboek gebruiken.
 • Maak gebruik van een lijst academische uitdrukkingen op internet: sites.google.com/a/tilburguniversity.edu/academischnederlands/home
 • Maak gebruik van woorden.org, een gratis online Nederlands woordenboek.
 • Maak gebruik van de Taalapp, die meerdere woordenboeken bevat.
 • Bestudeer Giezenaar, G. & Schouten, E. (2002). Wijze woorden. Woordenlijst academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam: Intertaal.

Formuleren centrale vraag

 • Bestudeer hoofdstuk 3 als je moeite hebt met het formuleren van een centrale vraag/onderzoeksvraag.

Structureren en ordenen

 • Ga voor meer informatie over het structureren en ordenen van de tekst, alineaopbouw en tekstschema’s naar hoofdstuk 4.

Samenhang

 • Hoe je voor meer samenhang in je teksten kunt zorgen, lees je in hoofdstuk 4.

Verwijzen naar literatuur

Parafraseren

Argumenteren

 • Bestudeer als je moeite hebt met argumenteren hoofdstuk 4.
 • Als je meer wilt lezen en weten over het schrijven van een betoog, lees dan:
  • Koetsenruyter, W. & Slot, P. (2003). Schrijven van betogen. Handleiding voor het opstellen van argumentatieve teksten. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  • Eemeren, F. van, Garssen, B. & Rietstap, E. (2005). Overtuigend schrijven. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.
 • Eemeren, V.F.H. & Snoeck Henkemans, A.F. (2016). Argumentatie (5de editie). Groningen: Noordhoff.
  Dit boek behandelt systematisch en grondig alle onderdelen van het analyseren, beoordelen en presenteren van argumentatie. Je leert eerst een meningsverschil te identificeren. Vervolgens leer je achtereenvolgens hoe je een betoog analyseert, beoordeelt en houdt. Het boek is geschreven in een duidelijke, argumentatieve stijl en bevat allerlei aansprekende praktijkvoorbeelden. Hierdoor gaat de theorie echt leven.
 • Jungslager, F. & Maljaars, W. (2016). Kritisch denken & schrijven. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  Kritisch denken & schrijven leert je hoe je tot een goede wetenschappelijke tekst, zoals een scriptie, kunt komen. De methode richt zich daarbij zowel op de ontwikkeling van het academisch denkvermogen als op schrijfvaardigheid. Centraal staat het schrijven van een wetenschappelijke tekst op basis van literatuuronderzoek. Er wordt ruim aandacht besteed aan argumentatieanalyse: door een kritische beoordeling van literatuur kun je je eigen onderzoeksvraag op een doordachte en gestructureerde wijze beantwoorden. Ook komen het vergroten van de taalvaardigheid en het proces van herschrijven van de tekst uitgebreid aan bod. Er is bovendien aandacht voor het schrijven van andere wetenschappelijke genres zoals een empirisch onderzoekverslag, literatuurverslag, recensie, betoog, essay en een populairwetenschappelijk artikel.

Samenvatten

Schrijfstijl

 • Ga naar hoofdstuk 6 voor meer informatie over de juiste schrijfstijl en aanspreektoon.

Grammatica, spelling, interpunctie

 • Heb je problemen met spelling, leestekens en/of grammatica? Bestudeer dan hoofdstuk 9.

Afwerking van de tekst

 • Ga voor richtlijnen voor de afwerking van je tekst (gebruik van figuren, tabellen, afbeeldingen, lay-out, redactie) naar hoofdstuk 5 en 10.

 
Terug