Begeleiden van actief leren

Bronnen

  • Deze website over passend onderwijs van SLO biedt een overzicht van de belangrijkste inzichten en producten op het gebied van differentiatie bij taal en rekenen in doelen, inhouden, leertijd, instructie en leeractiviteiten, leermaterialen en toetsen. 
    (Deze verwijzing hoort bij de paragrafen 2.2 en 2.4 uit het boek.)
  • Informatie over het project Techniek&ik waarin leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren in het vakgebied techniek.
  • Voorbeeldlessen onderzoekend en ontwerpend leren, onder andere over schimmels (1/2), over het weer (3/4), over dieren en gebouwen (5 t/m 8), en over wetenschap en techniek in de sinterklaastijd (1 t/m 4).