Hoofdstuk 1 - In vorm?

oefening 3

Welk substantief hoort bij het werkwoord?

Klik na je antwoord op: Controleer. Ga pas verder naar de volgende vraag als je het antwoord goed hebt.