Professionele autonomie in sociaal werk

Professionele autonomie

Professionele autonomie is de vrijheid en verantwoordelijkheid die professionals hebben om mensen, groepen en gemeenschappen naar hun professionele oordeel zo veel mogelijk recht te doen. Professionals handelen daarbij binnen kaders die de handelingsruimte bepalen. Het boek gaat over professionele autonomie en licht de kaders toe. Als je teruggaat naar de afbeelding kun je doorklikken op de termen om er meer over te lezen.

Terug naar de afbeelding