Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Een inleiding

Links

Introductie

Er zijn diverse instanties in Nederland die betrouwbare informatie verschaffen over psychische problemen bij kinderen en jongeren en deze informatie actueel houden. Bij het (her)schrijven van deze editie van Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Een inleiding is daar ook gebruik van gemaakt.

 1. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) verzorgt actuele en betrouwbare informatie. Deze site wordt geregeld geactualiseerd.
  www.nji.nl
  • Het NJi houdt een databank bij van effectieve jeugdinterventies.
   www.nji.nl/interventies
  • Je kunt op deze site ook cijfers vinden over allerlei onderwerpen die de jeugd betreffen. Zoals hoeveel kinderen voldoen aan de bewegingnormen of hoeveel kinderen er zijn met ASS.
   www.nji.nl/cijfers
  • Je vindt op deze site ook een overzicht van alle richtlijnen die gebruikt worden in de jeugdzorg. Zoals de ‘Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming’.
   www.nji.nl/richtlijnen
  • Er is op de website van het NJi nog veel meer informatie te vinden, waaronder instrumenten (zoals vragenlijsten) die gebruikt kunnen worden. Ook zijn er over uiteenlopende onderwerpen aparte pagina’s voor jongeren, ouders en professionals.
    
 2. Het Trimbos-instituut verzorgt regelmatig betrouwbare informatie over het voorkomen van psychische stoornissen en het gebruik van middelen onder de Nederlandse bevolking. Het instituut geeft onder meer inzicht in de (ontwikkeling van) psychische gezondheid van de jeugd in Nederland en het houdt kennis bij over heel veel onderwerpen in speciale ‘dossiers’. Bijvoorbeeld over gamen of over alcohol- en drugsgebruik onder mensen met LVB.
  www.trimbos.nl
   
 3. Het Trimbos-instituut beheert ook een site over mentale fitheid en allerhande psychische problemen of stoornissen, en een site met opvoedtips voor ouders.
  www.mentaalvitaal.nl
  www.helderopvoeden.nl
   
 4. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verzorgt informatie voor onder meer professionals, ouders en jongeren en scholen.
  • Hier kunnen professionals betrouwbare en actuele informatie vinden over psychische stoornissen.
   www.kenniscentrum-kjp.nl
  • Brainwiki is een site voor kinderen met stoornissen. De site geeft informatie over stoornissen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf. Kinderen zijn immers veel meer dan alleen de stoornis die ze hebben. Een interessante rubriek is ‘Begrijp je medicijn’.
   www.brainwiki.nl
    
 5. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) biedt met het Nationaal Kompas Volksgezondheid professionals informatie over de volksgezondheid en de zorg in Nederland. Je vindt op deze site informatie over gezondheid en ziekte, gezondheidsdeterminanten, gezondheidsachterstanden, preventie, zorg, de bevolking en internationale vergelijkingen.
  www.volksgezondheidenzorg.info
   
 6. De GGD verschaft ook betrouwbare informatie over gezondheidszaken bij jongeren.
  www.jouwggd.nl
   
 7. Psychiatrienet.nl biedt ‘een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters’. Alhoewel de site bedoeld is voor psychiaters (in opleiding) vind je hier talloze doorverwijzingen naar sites met begrijpelijke en actuele informatie over onder andere psychische stoornissen (ziektebeelden), behandelingen en aandachtsgebieden (waaronder kinder- en jeugdpsychiatrie). Je vindt hier ook literatuur en adressen van instellingen en organisaties (onder ‘Algemeen’).
  www.psychiatrienet.nl
   
 8. Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is onder ‘Patiënteninformatie’ betrouwbare voorlichting te vinden over psychische stoornissen. Ook de richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten voor behandeling van psychische stoornissen zijn op deze site te vinden.
  www.nvvp.net
   
 9. Ixta Noa is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid. Of dat nu komt door emoties, zoals angst, of door eenzaamheid of een psychische stoornis. Zij werken met ervaringsdeskundigen.
  www.ixtanoa.nl
   
 10. In Nederland zijn al veel richtlijnen en standaarden ontwikkeld voor zorg aan mensen met een bepaalde aandoening. Een richtlijn biedt houvast en praktische aanwijzingen hoe te handelen.
  Richtlijnen voor de werkers in de jeugdzorg vind je hier: www.richtlijnenjeugdzorg.nl
  Standaarden voor de GGZ vind je hier: www.ggzstandaarden.nl
  De richtlijnen voor medisch specialisten vind je hier: www.richtlijnendatabase.nl
   
 11. MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. MIND geeft nformatie, advies en ondersteuning – online, telefonisch en overal in het land, aan mensen met (beginnende) psychische problemen en hun naasten. Op de site vind je informatie over psychische problemen en een groot aantal zelftests, bijvoorbeeld over piekerangst of depressie. Er is een apart platform voor jongeren.
  www.wijzijnmind.nl
  www.mindyoung.nl
   
 12. De AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) is de Amerikaanse organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook deze organisatie verschaft bondige en betrouwbare informatie over allerlei stoornissen en problemen (te vinden onder het kopje ‘Families/youth’).
  www.aacap.org
   
 13. Uit de Verenigde Staten is het Mental Help Net (MHN) afkomstig. In de rubriek ‘Disorders & issues’ staan de beschrijvingen (gebaseerd op de DSM) van psychische stoornissen.
  www.mentalhelp.net
   
 14. Royal College of Psychiatrists is de organisatie van psychiaters uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De site biedt in de rubriek ‘Mental health’ veel informatie over psychische stoornissen en betrouwbare behandelingen.
  www.rcpsych.ac.uk