Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Een inleiding

Links

Taal-, spraak- en leerstoornissen

 1. Informatie over de leerstoornissen dyslexie en dyscalculie kun je vinden bij de algemene sites die bij hoofdstuk 1 genoemd worden. Over de taalontwikkelingsstoornis is minder informatie beschikbaar. Zie bijvoorbeeld het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  www.kenniscentrum-kjp.nl
   
 2. Informatie over TOS kun je onder andere vinden bij Kentalis. Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.
  www.kentalis.nl
   
 3. Informatie over stotteren, waaronder links naar stottertherapeuten, biedt het StotterFonds.
  www.stotteren.nl
   
 4. De Stichting Dyslexie Fonds (SDF) is opgericht in 1985 met als belangrijkste doel de bevordering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dyslexie.
  www.dyslexie.nl
   
 5. Het Steunpunt Dyslexie zet zich in voor kinderen met dyslexie. Ze bieden duidelijke informatie aan kinderen met dyslexie en hun ouders.
  www.steunpuntdyslexie.nl
   
 6. Algemene informatie over dyscalculie vind je op Dyscalculie.org.
  www.dyscalculie.org
   
 7. De Hersenstichting biedt informatie over allerlei ‘hersenaandoeningen’, waaronder dyscalculie en dyslexie.
  www.hersenstichting.nl
   
 8. De Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO) biedt ook informatie over en protocollen in situaties van Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWPD).
  www.erwd.nl
   
 9. HetNJi houdt een dossier bij over vroeg- en voorschoolse educatie.
  www.nji.nl/voor-en-vroegschoolse-educatie-vve
   
 10. Balans is een vereniging voor ouders. De vereniging versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit wordt gedaan door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.
  www.balansdigitaal.nl
   
 11. Impuls & Woortblind is er voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Ervaringsdeskundigheid staat daarbij centraal.
  www.impulsenwoortblind.nl
   
 12. Stichting Taalhulp is een instelling voor hulpverlening bij dyslexie.
  www.stichtingtaalhulp.nl
   
 13. Het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) richt zich op hulpverlening bij dyslexie en dyscalculie. Vooral gericht op het onderwijs.
  www.rid.nl
   
 14. Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Het bureau zet zich in om de onderwijskansen van kinderen en jongeren te vergroten.
  www.sardes.nl
   
 15. De Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) is gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.
  www.lbrt.nl
   
 16. De sites van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en die van de Vlaamse zusterorganisatie.