Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Een inleiding

Links

Zelfregulatie en de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis

 1. Informatie over ADHD kun je vinden bij de algemene sites die bij hoofdstuk 1 genoemd worden. Bijvoorbeeld bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  www.kenniscentrum-kjp.nl
   
 2. Van de site van het Trimbos-instituut is een factsheet te downloaden met allerlei gegevens over het gebruik van Ritalin.
  www.trimbos.nl/docs/ee83c54f-6cd4-4e35-924b-752e95bc083d.pdf
   
 3. Balans is een vereniging voor ouders. De vereniging versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit wordt gedaan door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.
  www.balansdigitaal.nl
   
 4. Centrum ZitStil uit Vlaanderen informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven.
  www.zitstil.be
   
 5. De Amerikaanse organisatie Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD) is een soort Amerikaanse versie van Balans, maar veel groter. Ze hebben een zeer informatieve site.
  www.chadd.org
   
 6. De volgende site biedt informatie over de relatie tussen voeding en ADHD (het RED-dieet van Pelsser).
  www.adhdenvoeding.nl
   
 7. Mentaal Beter biedt een zelftest voor ADHD. Dit is nafdrukkelijk geen officiële classificatie.
  www.mentaalbeter.nl
   
 8. PsyQ, een ggz-instelling, biedt ook informatie over ADHD bij volwassenen. Ook hier kun je een zelftest doen.
  www.psyq.nl/adhd