Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Een inleiding

Links

Agressie en gedragsstoornissen

 1. Informatie over gedragsstoornissen kun je vinden bij de algemene sites die bij hoofdstuk 1 genoemd worden. Bijvoorbeeld bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  www.kenniscentrum-kjp.nl
   
 2. Pesten hoeft nog geen gedragsstoornis te zijn, maar kan wel degelijk een (groot) probleem zijn en ook een voorloper van een gedragsstoornis. Het NJi houdt een dossier bij over pesten. Op de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) kun je de richtlijn over pesten bekijken (en downloaden). Onderstaande sites kun je gebruiken om meer informatie te vinden.
 3. Balans is een vereniging voor ouders. De vereniging versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit wordt gedaan door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.
  www.balansdigitaal.nl
   
 4. Socialevaardigheidstrainingen zijn zinvol bij kinderen met allerlei problematiek, zo ook bij kinderen met gedragsproblemen. Training in levensvaardigheden en de Kanjertraining zijn voorbeelden van succesvolle programma’s.
 5. In hoofdstuk 12 wordt een aantal hulpverleningsmethodenof -programma’s besproken die ingezet (kunnen) worden bij gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Hieronder staat een aantal sites met informatie over die methoden.