Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Een inleiding

Links

Gehechtheid en hechtingsstoornissen

 1. Informatie over gehechtheid en hechtingsstoornissen kun je vinden bij de algemene sites die bij hoofdstuk 1 genoemd worden. Bijvoorbeeld bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  www.kenniscentrum-kjp.nl
   
 2. Hechtingsproblemen of hechtingsstoornissen kunnen vaker voorkomen (maar lang niet altijd) bij adoptiekinderen en/of pleegkinderen. Het NJi houdt een dossier bij over pleegzorg.
  www.nji.nl/pleegzorg
   
  Bij de rubriek ‘Cijfers’ van het NJivind je ook cijfers over adoptie.
  www.nji.nl/cijfers/adoptie
   
 3. Adoptievoorzieningen biedt voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie. Algemene informatie over adoptie en de adoptieprocedure wordt beschikbaar gesteld met onderstaande de website. De organisatie biedt ook (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden.
  www.adoptie.nl
   
 4. Platform pleegzorg.nl biedt allerlei informatie over pleegzorg. Vooral voor (aanstaande) pleegouders.
  www.pleegzorg.nl
   
 5. Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie biedt op haar site infomatie met onder andere ervaringsverhalen en verwijzingen naar artikelen en andere literatuur. De vereniging verzorgt ook (thema)bijeenkomsten.
  www.logadoptie.nl
   
 6. Basic Trust bestaat sinds maart 2003. Het is een landelijke organisatie van zelfstandig gevestigde ggz-behandelaars, gespecialiseerd op het gebied van basisvertrouwen, hechting, angst en trauma bij kinderen in natuurlijke, adoptie- en pleeggezinnen.
  www.basictrust.com