Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Een inleiding

Links

Autismespectrumstoornis

 1. Informatie over autismespectrumstoornissen kun je vinden bij de algemene sites die bij hoofdstuk 1 genoemd worden. Bijvoorbeeld bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  www.kenniscentrum-kjp.nl
   
 2. Sterkmakers in autisme is gericht op het vergroten van de inclusie van mensen met ASS. Autismevriendlijkheid staat bij hen centraal.
  www.autisme.be
   
 3. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een brede belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.
  www.autisme.nl
   
 4. Ook de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, hun familie en het sociale netwerk samen. Als ideaal ziet de vereniging een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.
  www.autismevlaanderen.be
   
 5. Het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.
  www.landelijknetwerkautisme.nl
   
 6. Balans is een vereniging voor ouders. De vereniging versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit wordt gedaan door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap. Op de website kun je onder andere een dossier over autisme vinden met een deel over de positieve kanten van autisme.
  www.balansdigitaal.nl
   
 7. Autsider biedt een ontmoetingsplek voor volwassenen met een vorm van autisme. Met een apart forum voor partners.
  www.autsider.net
   
 8. Mentaal Beter biedt een zelftest voor ASS. Dit is nafdrukkelijk geen officiële classificatie.
  www.mentaalbeter.nl
   
 9. Ook de volgende internationale sites bieden veel informatie. Deze organisaties komen op voor de belangen van mensen met ASS en hun naasten.
 10. Het dr. Leo Kannerhuis is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische of gedragsproblemen en waarvoor specialistische ggz-behandeling aangewezen is. De organisatie biedt informatie voor ouders, jongeren en professionals. Ook stimuleren ze wetenschappelijk onderzoek.
  www.leokannerhuis.nl
   
 11. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Je kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.
  www.mee.nl
   
 12. Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) is de overkoepelende naam van vier organisaties onder één dak. Die vier organisaties richten zich achtereenvolgens op diagnostiek en behandeling, begeleiding en advies, arbeidstoeleiding, en woonvoorzieningen.
  www.regionaalautismecentrum.nl