Auteursgegevens royalty’s

Als uitgeverij zijn we verplicht om de royalty’s, die we persoonlijk aan auteurs uitbetalen, op te geven bij de belastingdienst. Over het jaar 2022 (en daarna) zijn wij verplicht om bij de royalty-opgave het Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum van de ontvanger mee te sturen. Geef via onderstaand formulier je gegevens door. Hartelijk dank voor je medewerking.