Professionele autonomie in sociaal werk

Gedragscode

Gedragscodes worden vaak intern opgesteld, door organisaties of branches. Gedragscodes beschrijven hoe de professional zich als goed werknemer dient op te stellen. Werk je bij een organisatie? Vraag dan eens na of er een gedragscode geldt. Wat staat er precies in? Wat zijn overeenkomsten en verschillen met de beroepscode?

Terug naar de afbeelding