Wat staat er op het spel?

Tips om verder te lezen

Achtergrondliteratuur

Brabander, R. de (2013). Van gedachten wisselen: Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Dit boek wordt gebruikt bij de hbo-opleiding-Social Work. Het is een soort algemene inleiding in de filosofie, maar dan toegespitst op de beroepspraktijk van het sociaal werk. Het boek is een mooie, maar pittige kennismaking met de filosofie en een mooie testcase om te kijken in hoeverre je je laat ‘aanspreken’ door een filosofische benadering van de beroepspraktijk in plaats van de meer gebruikelijke sociaalwetenschappelijke benadering.

 

Robbesom, D. (2017). Harry Kunneman: ‘Werken aan trage vragen’. De woorden van … Leusden: ISVW Uitgevers.

Een belangrijke inspiratiebron voor de socratisch-parrèsiastische werkwijze is de Nederlandse filosoof Harry Kunneman en zijn gedachtegoed over normatieve professionalisering. Dit boekje vormt een mooie eerste kennismaking met hem en zijn gedachtegoed.

 

Kunneman, H. (2009). Voorbij het dikke-ik: Bouwstenen voor een kritisch humanisme – Deel 1. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Een nadere kennismaking met het gedachtegoed van Harry Kunneman. Mocht het eerder vermelde  boekje van Robbesom over Kunneman je bevallen, dan kun je je misschien ook op dit lijvige werk storten.

 

Kal, D. (2010). Kwartiermaken: Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Amsterdam: in eigen beheer.

Veel thema’s van Kunneman komen ook in dit boek aan de orde. Doortje Kal doet dat echter op haar eigen, vaak meer toegankelijke manier.

 

Dehue, T. (2008). De depressie-epidemie: Over de plicht het lot in eigen hand te nemen. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Augustus.

In dit boek laat Trudy Dehue zien dat psychiatrische stoornissen geen objectieve feiten zijn die we klinkklaar in de buitenwereld aantreffen, maar sociale constructies die gemaakt worden binnen een bepaalde sociaal-cultureel-politiek-maatschappelijke context. Daarom kunnen we bijvoorbeeld niet zeggen dat depressies altijd al hebben bestaan, maar nu pas ontdekt zijn.