Yalla Yalla! Deel 1

Hoofdstuk 3

3.1 Oefening 2 fragment 1

3.1 Oefening 2 fragment 2

3.1 Oefening 4

3.3 A De letters d̲h̲èèl, zèèy, bèè', ḥàà', djiem, gàà' en ġèyn

3.3 Oefening 6

3.3 B Diftongen

3.4 A Arabische begroetingen en antwoorden

3.5 A Leer-woordenlijst

3.5 B Lees-woordenlijst

3.5 C De telwoorden 20 tot en met 99