Yalla Yalla! Deel 1

Hoofdstuk 3

Vragen over de tekst

Lees tekst 3.1 C: Steden en talen en kies het juiste antwoord.