Samen opvoeden

Samen opvoeden helpt hbo-studenten bij het maken van een beroepskeuze. Het legt een verbinding tussen opvoedingstheorie, (professionele) opvoedingspraktijken en de diverse pedagogische werkvelden.

De webondersteuning bij Samen opvoeden bestaat uit interessante links, aanbevolen literatuur en websites, een handige lijst met adressen en een overzicht van onderzoeksinstellingen in Nederland. In het boek wordt hiernaar verwezen door middel van een websitepictogram .

Schema bij hoofdstuk 1
Dit schema geeft de samenhang weer tussen de werkvelden die in het boek centraal staan. Het brengt in kaart hoe de werkvelden zich verhouden tot de sociale kaart. Op deze manier heb je in één opslag ook zicht op de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken zoals dit staat uitgelegd in hoofdstuk 1, paragraaf 1.6.

Om dit materiaal te kunnen openen heb je de gratis Adobe Reader nodig, die je hier kunt downloaden.