Handboek vvto

Handboek vvto bestaat uit drie delen. Deel I bevat een overzicht van (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen rond vvto. Deel II werkt toe naar de praktijk. Het gaat in op didactiek, organisatie en effecten van vvto, curriculumopbouw en kwaliteitsbeleid. In deel III worden praktijkvoorbeelden gegeven en uitwerkingen van een aantal specifieke thema’s voor vvto, zoals differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media.

Erratum

Helaas zijn er enkele foutjes geslopen in de fotoverantwoording op p. 4. De correcte verantwoording is als volgt:

Foto’s pagina 46, 61, 108, 127, 143, 167, 179, 200, 207, 215, 232, 270 en 275: Cora van Nieuwkerk (EarlyBird).

Foto’s omslag en pagina 29, 36, 58, 68, 74, 190, 240, 221, 253 en 266: Wilco van Dijen (Europees Platform).

Overige foto’s aangeleverd door de auteurs.

Verder is de volgende auteursinfo helaas weggevallen uit Over de auteurs:

Mirjam Zevenboom is trainer, adviseur en opleider van Hogeschool Utrecht, faculteit Educatie, Centrum Theo Thijssen. Hogeschool Utrecht is EarlyBird-partner en partner van het Pabo kenniscentrum vvto Engels van het Europees Platform.Mirjam verzorgt nascholing en begeleiding op het gebied van vvto Engels in de regio’s Utrecht en ’t Gooi en landelijk verzorgt zij opleidingen en begeleiding over hoogbegaafdheid, differentiatie en excellentiebevorderingstrajecten.