Nederlands in de tweede fase

Met de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs is een nieuw examenprogramma Nederlands voor havo en vwo van kracht geworden. Docenten en studenten moeten dat programma vertalen in concrete lessen. In dit boek wordt uitgelegd hoe zij de eindtermen van het examen-programma kunnen lezen en kunnen omzetten naar de lespraktijk

 

Exameneisen havo en vwo
Hier kunt u de exameneisen voor havo en vwo downloaden.

Vakdossiers Herziening examenprogramma's havo/vwo
De vakdossiers die u hieronder aantreft zijn door de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) samengesteld in het kader van het project Herziening examenprogramma's havo/vwo. Aanvankelijk was de herziening voorzien voor 2003 maar deze is door de minister uitgesteld tot 2005. Deze vakdossiers geven een tussenstand van zaken voor het vak Nederlands.

Om dit materiaal te kunnen openen heb je de gratis Adobe Reader nodig, die je hier kunt downloaden.