Handleiding voor beleidsteksten

Om een beleidsnota te kunnen schrijven, is een goede kennis van beleidskunde onontbeerlijk. Deze Handleiding voor beleidsteksten voorziet in die kennis. De auteur begint met een profiel van de beleidskunde: hij toont welke begrippen, processen en criteria er spelen bij het werk van een notaschrijver. Vervolgens geeft hij een uitgebreid overzicht van modellen en voorbeelden van beleidsnota's. Ten slotte besteedt de auteur aandacht aan een ander belangrijk onderdeel van beleidsrapportage: begrijpelijk en correct taalgebruik.

Uitwerking van de vragen

Klik hier om de antwoorden te downloaden.

Om dit materiaal te kunnen openen heb je de gratis Adobe Reader nodig, die je hier kunt downloaden.