Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Links

Inleiding: In de handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo) (Lusse & Kassenberg, 2020) zijn dertien werkwijzen uitgewerkt, ondergebracht in drie categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren.

5.2: Sam& voor alle kinderen

 

5.4 en 5.4.1: Werkwijzen scholen om met armoede om te gaan:

  • In de handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo) (Lusse & Kassenberg, 2020) zijn dertien werkwijzen uitgewerkt, ondergebracht in drie categorieën (Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren).
  • Het voeren van goede kennismakingsgesprekken, thuis of op school, vraagt om extra vaardigheden van de (aankomende) leraar. Het is van belang de gesprekken te oefenen, bij voorkeur ook samen met een medestudent of collega. In de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders zijn de nodige voorbeeldfilmpjes opgenomen met een kijkwijzer.
  • De Kinderombudsman heeft online een vraagbaak, gericht op kinderen en gezinnen in armoede.
  • Daarbij is ook een toolkit om professionals te helpen het belang van het kind voorop te stellen in de besluiten die er genomen worden.
  • De Vonk ondersteunt leraren bij het omgaan met armoede in de klas.
  • Stichting Preventief op Maat werkt met teams aan bewustwording van armoede op basis van de toolkit Kinderen in Armoede Zien!
  • De website van het Belgische onderwijsmagazine Klasse biedt ondersteuning in het denken over en omgaan met armoede.

Voorbeeld 5.4.1:  Het voeren van goede kennismakingsgesprekken: Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders en ‘Relatie opbouwen’ (p. 19) in de handreiking Omgaan met armoede op scholen.

5.5, opdracht 3: Kaartjes met twaalf brillen