Basisgrammatica Portugees

Deze Basisgrammatica Portugees gaat uit van het dagelijkse taalgebruik en behandelt de basisonderwerpen van de grammatica van het Portugees. Het boek laat grammaticale verschijnselen die alleen in formele taal gebruikt worden buiten beschouwing. De onderwerpen die aan de orde komen, worden uitgebreid behandeld.

Acordo Ortográfico

Het recente Acordo Ortográfico (Spellingsovereenkomst) van het Portugees heeft weinig gevolgen voor het dagelijkse schriftelijke taalgebruik. Toch worden enkele van de gewijzigde woorden veel gebruikt. In dit document vindt u alle woorden in de cursus Portugees direct die met het Acordo te maken krijgen.