Begeleiden van actief leren

Begeleiden van actief leren biedt theoretische achtergrond en praktische handvatten voor het organiseren van actief leren in de klas. Er is aandacht voor het geven van feedback, het stimuleren van zelfstandigheid van leerlingen en samenwerkend leren. Ook wordt ingegaan op de pedagogische grondhouding die nodig is voor actief leren, en op de mogelijkheden van en dilemma’s bij differentiatie. Het boek omvat een goede theoretische onderbouwing, inzichten uit recent onderzoek en veel praktische voorbeelden en tips.

 

Op deze website vindt u het docentenmateriaal bij Begeleiden van actief leren.