Dichterbij de basis

Dichterbij de basis biedt een methodisch handelingsmodel om te interveniëren in de leefwereld van mensen. Het cyclisch werken dat kenmerkend is voor het sociaal werk wordt op een dynamische wijze ingezet, passend bij wat de situatie op dat moment vraagt en rekening houdend met zowel mogelijkheden als kwetsbaarheden van mensen.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Hulpmiddelen

     
  • Links