Eenzaamheid

In onze samenleving neemt het aantal ouderen toe. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt zal hierdoor ook stijgen. Deze uitgave helpt (toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar ouderen behoefte aan hebben en biedt aanknopingspunten om hen te ondersteunen in het omgaan met eenzaamheid. Ontmoetingen spelen daarbij een cruciale rol.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • 6.1 Methodieken en interventies

     
  • 6.2 Opdrachten