Genres in schoolvakken

Elk schoolvak is onlosmakelijk verbonden met zijn eigen vaktaal. Een vak inhoudelijk leren én zich de bijbehorende taal eigen maken, is voor veel leerlingen echter lastig. Hoe pakken leraren dat aan, aangezien deze vaktaal voor hen juist heel vanzelfsprekend is? Dit boek helpt je als leraar (in opleiding) op tekstniveau te kijken naar je eigen vaktaal en taalgericht vakonderwijs te geven.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Oefenteksten

     
  • Links