Geschiedenis InZicht

Geschiedenis InZicht is een overzichtelijk en praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en het bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven.

Welkom!

  • Antwoorden