Gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid

Hoofdstuk 9

Positieve Gezondheid en interprofessioneel samenwerken

 

Links over interprofessioneel samenwerken

In de huidige zorg wordt er steeds meer een beroep gedaan op interprofessionele samenwerking. Professionals van verschillende disciplines in zorg en welzijn werken steeds meer samen om invulling te geven aan de hulp- of zorgvraag van een individu. De patiënt staat centraal in plaats van de ziekte. Deze vorm van samenwerken vergt veel kennis van andere disciplines en zorgt voor een aangepaste taakverdeling voor de zorggevers. Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk?

In deze podcast wordt er gesproken over het belang van interprofessionele samenwerking in de zorg en het onderwijs. Drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen gaan in gesprek met diverse zorgprofessionals van Revalidatie Friesland. In deze aflevering wordt er gesproken met Joost Hurkmans. Hij is logopedist en linguïst bij Revalidatie Friesland en werkt daar in een interprofessionele setting.