Inclusief

Dit boek schetst de maatschappelijke positie van mensen met een (functie)beperking aangaande wonen, leren, werken en vrijetijdsbesteding en de specifieke rol van sociale professionals daarin.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Opdrachten

     
  • Good practices

     
  • Links