Interculturele samenwerking in organisaties

Interculturele samenwerking in organisaties beschrijft concrete technieken voor de (toekomstige) professional om inclusief beleid te implementeren, te werken in divers samengestelde teams en om te gaan met culturele dilemma’s.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Inburgeringstoets

     
  • Checklist omgang culturen

     
  • Rollenspellen