Krachtwerk

Krachtwerk biedt handvatten voor het geven van maatschappelijke ondersteuning en versterkt het vermogen van mensen om richting te geven aan een leven dat ze de moeite waard vinden. Vertrekpunt vormen de krachten, mogelijkheden en talenten van de mensen en hun zelfregie in het begeleidingstraject.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Links

     
  • Werkbladen

     
  • Voorbeeld veiligheidsplan

     
  • Filmfragment