Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein

In Nederland werken ruim twintigduizend professionals in het forensisch sociaal domein. Het werk in deze omgevingen vraagt veel van de professionals en van hun onderlinge samenwerking, omdat het plaatsvindt in het spanningsveld tussen risicobeheersing en motiveren tot verandering. 'Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein' biedt concrete handvatten om het onderlinge leren vorm te geven door van indringende emotionele ervaringen bronnen van nieuw inzicht te maken.

  • Verwerkingsopdrachten

     
  • Videomateriaal