Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie

In dit boek staat centraal wat professionele opvoedingsondersteuning inhoudt, met de nadruk op de preventieve functie die het kan vervullen. Naast de theoretische uitgangspunten die het professioneel handelen onderbouwen, is een belangrijke plaats ingeruimd voor de praktijk van professionele opvoedingsondersteuning. Aan de orde komen de houding en werkwijze van de professional, de diverse vormen van opvoedingsondersteuning en de daarbij toegepaste interventies.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Audiovisueel

     
  • Opdrachten

     
  • Websites