Opvoedingsondersteuning

Ouders en (mede)opvoeders staan in de opvoeding van hun kinderen regelmatig voor vragen of problemen. Zij gaan dan meestal te rade bij familie of vrienden in hun naaste omgeving of raadplegen het internet. Soms is er meer nodig. Zij kunnen dan een beroep doen op professionele ondersteuning zoals die wordt geboden via sociale wijk- of jeugdteams. Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld opvoedingsondersteuning, met aandacht voor wat de transitie in de jeugdzorg en de transformatie van het vak aan veranderingen met zich meebrengen.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Audiovisueel materiaal

     
  • Websites

     
  • Opdrachten

     

Klik hier voor een grote versie van figuur 3.3.