Opvoedingsondersteuning

Audiovisueel materiaal

Hieronder vind je enkele suggesties voor interessante filmpjes, tv-fragmenten, documentaires en reportages over het thema opvoeden.

Transitie Jeugdzorg
Korte (animatie)filmpjes over de veranderingen die de Transitie Jeugdzorg met zich mee hebben gebracht.


Werken vanuit een wijkteam
Filmpje over de werkwijze van het multidisciplinaire wijkteam in concrete situaties.

Ouders en school
Moeten ouders zich meer bemoeien met hun kinderen?
Debat bij Pauw & Witteman (uit de uitzending van 30 november 2011) over de vraag of ouders zich meer moeten bemoeien met de opvoeding en begeleiding van hun schoolgaande kinderen en zorg moeten dragen voor de overdracht van normen en waarden, zoals de minister van Onderwijs stelt. In de uitzending komen voor- en tegenstanders aan het woord.

Het helpend gesprek
Vlaams filmpje met tips voor een succesvol gesprek met ouders naar aanleiding van het boek Praten met ouders van de pedagoog Maurits Wysmans.

3LAB: Ik moet niks
Documentaire ‘Ik moet niks’ over de 14 jarige Toebie die met zijn Nederlandse ouders woont op een stuk grond in Frankrijk. Hij gaat niet naar school, zijn ouders leren hem dat hij niets hoeft omdat hij al volmaakt is. Welke invloed heeft de opvoeding op zijn leven en zijn toekomst?

Kinderrechten
ZappDoc: Mensjesrechten
Documentaire-reeks ‘Mensjesrechten’. Elk kind heeft recht op een gelukkig leven. Maar soms raakt het geluk van kinderen in de knel. Daarover gaan deze jeugddocumentaires.

Opvoedinformatie Nederland
Filmpjesproject
Opvoedinformatie Nederland ontwikkelt in het Filmpjesproject 2020 samen met jgz-organisaties betrouwbare, onafhankelijke opvoedfilmpjes met en voor ouders.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Video van de Rijksoverheid over de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Centrum Jeugd en Gezin/Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheid een zorg minder
Het voorlichtingsfilmpje ‘Jeugdgezondheid een zorg minder’ voor gemeenten maakt duidelijk wat de jeugdgezondheidszorg anno 2016 aan jeugdigen en hun ouders te bieden heeft.

Hulp bij opvoeden
Jo Frost - Nanny on tour
De Engelse nanny Jo Frost ondersteunt Nederlandse gezinnen met opvoedproblemen. Programma dat veel discussie oproept; niet alleen over welke handvatten je ouders aanreikt, maar ook over hoe je dat doet.

Van 0 tot 23
Van 0 tot 23 is een serie van RTV Rijnmond en Omroep West uit 2010-2011 waarin een aantal thema’s wordt uitgewerkt waarmee ouders en andere opvoeders geconfronteerd kunnen worden, zoals seksuele opvoeding, echtscheiding, veilig gebruik van internet en omgaan met geld. Zoek op YouTube op ‘Van 0 tot 23’.

De kunst van het opvoeden
De kunst van het opvoeden is een serie waarin het draait om vragen als ‘Is de moeder belangrijker voor de opvoeding dan de vader?’, ‘Verwachten we niet te veel van onze kinderen?’ en ‘Spelen onze kinderen nog wel genoeg?’ In elke aflevering wordt een schilderij als uitgangspunt genomen voor een bepaald thema.

Opvoeden - negentien jaar later
Twintig jaar na zijn succesvolle serie Opvoeden praat Frans Bromet met de inmiddels volwassen kinderen over de impact van hun opvoeding op wie ze geworden zijn en over hoe zij nu zelf opvoeden.

Haagse klasse
Serie reportages over de Prinses Ireneschool in de Schilderswijk in Den Haag. Op deze school zitten veel kinderen met een niet-westerse achtergrond, met name Turken, Surinamers en Marokkanen. De in 1999 gemaakte serie levert nog steeds actuele gespreksstof voor gebruik binnen opleiding of training. Veel afleveringen zijn op YouTube te bekijken.