Pedagogische professionaliteit

Algemeen

 • www.nji.nl
  Nederlands Jeugdinstituut. Deze site biedt actuele informatie en zogenoemde kennisdossiers over tal van onderwerpen die met kinderen/jeugd en opvoeding te maken hebben, zoals opvoedingsondersteuning, kinderopvang, jeugdhulp en kindermishandeling. Ook bevat deze site een aantal databanken, waaronder een databank ‘effectieve jeugdinterventies’.
 • www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl
  Toolbox voor jeugdprofessionals in wijkteams. Initiatief van het NJi.
 • www.nvo.nl
  De website van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
 • www.voordejeugd.nl
  Deze site is van de Rijksoverheid en sluit aan bij het programma Zorg voor de Jeugd.
 • www.pedagogiek.nu
  Website van magazine Pedagogiek in praktijk.
 • www.opvoedinformatie.nl
  Informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders, jongeren en kinderen.
 • www.infovoorjou.nl
  Website over gezond opgroeien gericht op leeftijdsgroep tussen 8 en 12 jaar.
 • www.mediaopvoeding.nl
  Vraagbaak voor ouders en professionals voor vragen over media en mediagebruik van kinderen.
 • www.pedagogiekdigitaal.nl
  Digitaal naslagwerk voor pedagogiek
 • www.movisie.nl
  Kennis- en adviescentrum voor sociale vraagstukken.
 • www.expoo.be
  Expertisecentrum opvoedingsondersteuning
 • www.groeimee.be
  Vlaamse website met info over opvoeden en opgroeien.
 • www.opvoeden.nl
  Een website met informatie (voor ouders) over opvoeden en opgroeien, waarin de gehele ontwikkelingslijn van baby en peuter tot schoolkind, puber en jongvolwassene wordt gevolgd.
 • www.pedagogiek.org
  Alles over pedagogiek.
 • www.jmouders.nl
  Website voor ouders met kinderen tussen vier en zestien jaar.
 • www.loes.nl
  Informatie en advies over opvoeden en opgroeien.
 • www.dekinderombudsman.nl
  Informatie over rechten van jeugd en het werk van de kinderombudsman.