Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

Kennisclips

  • Kennisclip 1 - Introductie

  • Kennisclip 2 - Integraal Model voor PO

  • Kennisclip 3 - Typen praktijkgericht onderzoek

  • Kennisclip 4 - Theoretisch kader 1

  • Kennisclip 5 - Theoretisch kader 2

  • Kennisclip 6 - De businesscase

Hier vind je de kennisclips behorende bij dit boek. De aangepaste versies bij de derde, herziene druk volgen zo spoedig mogelijk.