Professioneel pedagogisch handelen

In de ecologische pedagogiek wordt (probleem)gedrag beschouwd in relatie tot de omgeving. Professioneel pedagogisch handelen concretiseert deze relatief nieuwe stroming middels een helder model. De lezer leert te onderzoeken welke protectieve en/of risicofactoren het gedrag op welke wijze beïnvloeden.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Bijlagen

     
  • Literatuurtips