Preventie in het sociale domein

Algemeen

Interessante websites

In het boek wordt gerefereerd aan verschillende projecten en websites. Via onderstaande links kun je meer informatie hierover vinden.

Ministerie van VWS

www.volksgezondheidenzorg.info
Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn determinanten van (on)gezondheid beschreven: persoonsgebonden factoren, factoren die met leefstijl en gedrag te maken hebben en omgevingsfactoren (fysieke en sociale omgeving).

Nationaal Preventieakoord

www.nationaalpreventieakkoord.nl
Afspraken van de overheid en verschillende organisaties in Nederland, met als doel om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren door het aanpakken van drie onderwerpen: het terugdringen van roken, overgewicht en probleemdrinken.

Databanken

Informatie uit het wetenschappelijke domein wordt gepubliceerd in vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften en handboeken, en is sinds enige jaren ook te vinden in online, vrij toegankelijke databases zoals:

Girls’Talk+

www.rutgers.nl/producten/girls-talk
Girls’ Talk+ is een groepscounselingsprogramma van 8 bijeenkomsten over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden tussen de 14 en 21 jaar met een lichte verstandelijke beperking en die speciaal of praktijkonderwijs volgen.

KiVa

https://www.kivaschool.nl/ & https://www.kivaschool.be/
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

@ease

www.ease.nl
Een organisatie die op locatie en online laagdrempelige ondersteuning biedt aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Als ze ergens mee zitten (liefdesverdriet, eenzaamheid, schulden, eetproblemen, enzovoort), kunnen ze dit bespreken. Jongeren kunnen er altijd binnenlopen zonder afspraak.

SchulpHulpMaatje

https://schuldhulpmaatje.nl/
Via deze organisatie helpen getrainde vrijwilligers mensen met financiële problemen. Ze voorkomen dat schulden onnodig oplopen.

Academische Werkplaats voor ADHD

https://adhdendrukgedrag.nl/
De Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag probeert gepaste hulp bij druk gedrag en ADHD te stimuleren door onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen.
Via verschillende projecten werken ze aan verbetering van voorlichting, verbetering van probleeminventarisatie (taxatie) en diagnostiek, de ontwikkeling van laagdrempelige gedragsmatige programma’s en het verbeteren van medicatiegebruik (door onderzoek naar mogelijkheden voor langetermijneffecten en het afbouwen van medicatie.

Een tegen eenzaamheid

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
Initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om informatie te geven over gevoelens van eenzaamheid en hoe je jezelf en anderen daarin kunt helpen.

NIX18

www.nix18.nl
Overheidscampagne gericht op ouders met kinderen van 13 tot en met 17 jaar, jongeren van 13 tot en met 17 jaar en het algemene publiek (18+). Het doel van de campagne is het neerzetten, versterken en ondersteunen van de sociale norm ‘niet roken en niet drinken onder de 18.

Jellinek

www.jellinek.nl
Organisatie voor verslavingszorg die zich richt op verschillende doelgroepen, zoals jongeren en ouders, volwassenen, ouderen, familie en naastbetrokkenen die zich zorgen maken over een naaste. Op de website is informatie te vinden over alcohol, drugs gokken en gamen.

Eigen Kracht Centrale

www.eigen-kracht.nl
De Eigen Kracht Centrale is een onafhankelijke stichting die ondersteunt bij het maken van familiegroepsplannen. Hiermee wordt beoogd dat gezinnen zelf de verantwoordelijkheid nemen om problemen op te lossen met behulp van hun sociale netwerk.

BuurtzorgT

https://www.buurtzorgt.nl/
Kleine zelfsturende wijkbehandelteams voor bewoners met ernstige psychiatrische aandoeningen. Een wijkteam bestaat uit een maatschappelijk werker, enkele psychologen en een psychiater.