Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 1

Opdrachten

  1. In de middeleeuwen speelde religie een belangrijke rol bij het verlenen van hulp. Hoe is dat tegenwoordig? Kun je voorbeelden noemen van hulpverlening waarbij religie een belangrijke rol speelt? Om welke religie gaat het dan? Waarom speelt in die voorbeelden religie een grote rol? Bespreek je voorbeelden met een medestudent en vergelijk elkaars voorbeelden.
  2. In dit hoofdstuk is een aantal competenties genoemd die een sociale professional in huis moet hebben. Lees het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker (https://www.bpsw.nl/app/uploads/beroepscompetentieprofiel-voor-de-sociaal-werker_sept_versie-2.0.pdf) en ga voor je zelf na welke competenties je je relatief eenvoudig denkt eigen te maken. Zijn er ook competenties waarvan je denkt of vermoedt dat je ze moeilijk zult verwerven? Maak een schema waarin je aangeeft hoe je je eigen competenties inschat en wat je denkt nodig te hebben om ze te verbeteren.
  3. De samenleving verandert voortdurend. Een van de laatste grote wijzigingen van de afgelopen decennia is de opkomst van sociale media geweest. Hoe denk jij dat sociale media in de (nabije) toekomst van invloed zullen zijn op het werk van de sociale professional? Denk bij je antwoord zowel aan de problemen van cliƫnten waarmee de sociale professional te maken krijgt als aan de manier waarop de sociale professional zijn of haar werk uitvoert. Vergelijk je antwoorden met die van medestudenten. Op welke punten komen jullie antwoorden overeen? Zijn er ook verschillen?