Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 12

 1. Ethische normen zijn aan verandering onderhevig. Kun je een voorbeeld noemen van gedrag dat vroeger werd veroordeeld, maar waar tegenwoordig niemand meer aanstoot aan neemt? Kun je ook een voorbeeld bedenken van gedrag dat vroeger door velen normaal werd gevonden, maar dat tegenwoordig onacceptabel wordt geacht? Wat hebben dit soort verschuivingen voor consequenties voor het werk van de sociale professional?
  Bespreek je antwoorden met een medestudent en vergelijk jullie antwoorden. Zijn er overeenkomsten of verschillen in jullie antwoorden?
   
 2. Kun je na lezing van dit hoofdstuk aangeven wat voor soort ethische dilemma’s jou persoonlijk het lastigst lijken om te hanteren? Waarom lijkt je dit dilemma voor jou relatief moeilijk op te lossen?
  Bespreek je antwoorden met een medestudent en vergelijk jullie antwoorden. Zijn er overeenkomsten of verschillen in jullie antwoorden?
   
 3. Zoek op de website van de Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk (BPSW) de laatste drie uitspraken op van het College van Toezicht. Waarover werden klachten ingediend? Tot wat voor uitspraak en maatregelen kwam het College van Toezicht?
  Beschrijf de zaak die je gevonden hebt aan een medestudent en leg hem de argumentatie van het College van Toezicht uit.