Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 13

  1. Maak een overzicht van je eigen persoonsgegevens. Besteed extra aandacht aan je bijzondere persoonsgegevens. Vraag je af wie over deze gegevens kan beschikken. Zijn daar wel of geen risico’s aan verbonden? Hoe kom je tot die inschatting en wat vind je daarvan?
    Bespreek je antwoorden met een medestudent en vergelijk jullie antwoorden. Zijn er overeenkomsten of verschillen in jullie antwoorden?
     
  2. Kijk nog eens naar de casus van Piet en Jan. In paragraaf 14.4 zijn zes grondslagen beschreven op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden gedeeld. Probeer bij elk van die grondslagen een correcte toepassing te bedenken op basis van de casus: welke informatie mag sociale professional Ingrid delen met een financieel deskundige? Bespreek je antwoorden met een medestudent en vergelijk jullie antwoorden. Zijn er overeenkomsten of verschillen in jullie antwoorden?
     
  3. Rachid oriënteert zich op allerlei gezondheidsapps. Hij vraagt zich echter af hoe het gesteld is met zijn privacy als hij die apps gaat gebruiken. Gebruik je zelf ook dergelijke apps? Welk advies zou je Rachid geven? Waar moet hij op letten? Bespreek je antwoorden met een medestudent en vergelijk jullie antwoorden. Zijn er overeenkomsten of verschillen in jullie antwoorden?