Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 4

1. Neem de Leefgebiedenwijzer aandachtig door. Per leefgebied worden belangrijke vragen gesteld over de toekomst en eigen kracht en behoefte aan steun. Beantwoord deze vragen voor je eigen situatie en vraag je daarbij af waar je in het verleden al eens met het recht te maken hebt gehad.

 

2. Bestudeer de casussen in de inleiding van hoofdstuk 5 en 6. Waar komt publiekrecht in beeld en waar privaatrecht? Leg je voorbeelden voor aan een medestudent. Komen jullie tot dezelfde antwoorden?

 

3. Zoek op rechtspraak.nl een vonnis van een rechter op in een zaak waarin sprake was van zware mishandeling, het delict waarvoor Dennis uit de casus uit het begin van dit hoofdstuk zich voor de rechter moet verantwoorden. Tot wat voor uitspraak komt de rechter in de zaak die je gevonden hebt? Hoe motiveert de rechter het oordeel? Beschrijf wat je gevonden hebt aan een medestudent en bediscussieer de uitspraak van de rechter. Komen jullie tot een vergelijkbaar of tot een ander oordeel?