Reflecteren

Bij reflecteren staat ‘leren van je ervaringen’ centraal. Reflecteren helpt bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. In breder verband kan reflectie bijdragen aan een verbeterde deskundigheid van beroepen en beroepsgroepen omdat het kan leiden tot nieuwe kennis en inzichten. Dit boek leert studenten en professionals wat reflecteren inhoudt, waarom het zo belangrijk is en op welke manieren reflectie plaats kan vinden.

Docenten

Voor docenten die het boek Reflecteren verplicht voorschrijven in hun onderwijs is gratis docentenmateriaal beschikbaar. Dit bestaat uit een docentenhandleiding en vier PowerPointpresentaties.

Vraag je docentenmateriaal aan