Relatiegerichte zorg

Relatiegerichte zorg laat zien dat het bewust worden van houding, communicatie en omgangsvormen een grote rol speelt in de verhouding tussen zorgverlener en patiënt. Het boek leert je hoe je zorgvuldig contact opbouwt en hoe relationele aspecten, zoals aandacht, betrokkenheid en ruimte voor het perspectief van de ander, resulteren in meer zelfredzaamheid van de patiënt. Per hoofdstuk worden er reflecterende oefeningen aangeboden die je helpen je verder te ontwikkelen als zorgprofessional.

Welkom!

Je kunt hier twee sets reflectiekaarten downloaden. Er is een set algemene reflectiekaarten met willekeurige afbeeldingen die kunnen worden gebruikt als middel in de gespreksvoering. Door situaties te representeren in afbeeldingen kunnen verrassende gespreksmomenten ontstaan.

De tweede set reflectiekaarten zijn gezichtsuitdrukkingen van verschillende personen. Deze kaartenset hoort bij hoofdstuk 5. Je kunt deze gezichtsuitdrukkingen voor talloze andere oefeningen gebruiken. De verschillende interpretaties van de uitdrukkingen en gezichten leveren vast genoeg gespreksstof op.