Seksuele vorming en diversiteit

Scholen hebben de taak om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en om aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. De overheid geeft duidelijk richting op dit gebied, met aangepaste kerndoelen en kennisbasissen voor pabo’s en tweedegraadslerarenopleidingen. Dit boek anticipeert hierop en bereidt (aankomende) leraren voor op het onderwijs van de toekomst. Seksuele vorming en diversiteit is het eerste boek dat een kennisbasis biedt voor effectieve seksuele en relationele vorming met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.