Start.nl - deel 2

Dutch for beginners

Internationale studenten en expats hebben vaak behoefte aan taalhandelingen die zij in korte tijd kunnen toepassen. De communicatieve methode Start.nl voorziet hierin. Start.nl - deel 2 sluit naadloos aan op Start.nl - deel 1. Dit tweede deel verhoogt het reeds behaalde A1-niveau tot niveau A2 van het Europees Referentiekader voor de Talen.

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Problemen met in-/uitloggen of toegang tot je websites? Klik hier. // Trouble with login/logout or access to your websites? Click here.

Nieuwsgierig?

Bekijk hier alvast hoofdstuk 1!

  • Hoofdstuk 1