Statistische toetsen in economische toepassingen

Deze uitgave behandelt de basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie. In de eerste drie hoofdstukken komen betrouwbaarheidsintervallen en statistische toetsen aan bod. De vier daaropvolgende hoofdstukken zijn gewijd aan specifieke toetsen en/of toepassingen uit de bedrijfseconomie, accountancy, logistiek en commerciële economie. Het laatste hoofdstuk gaat over enkelvoudige en meervoudige lineaire regressieanalyse. Er is ruim aandacht voor het inzetten van Excel bij allerlei statistische berekeningen. Met de opgaven aan het eind van elk hoofdstuk kan de theorie geoefend worden.

Excelbestanden

Hier vind je het studiemateriaal bij de tweede druk van het boek Statistische toetsen in economische toepassingen. Het materiaal bestaat uit enkele Excelbestanden, in de vorm van tabellen, data of toepasselijke berekeningswijzen.

Errata

Helaas staan er paar fouten/omissies in de tweede druk van Statistische toetsen in economische toepassingen:

  • Blz. 54: als tweede opmerking over de t-verdeling had nog vermeld moeten worden dat als n > 30, deze mag worden benaderd door een normale verdeling.
  • Blz. 134, opgave 4.12a: ‘Voer de toetsen van opgaven 4.9 en 4.10 uit met een tekentoets’ moet zijn ‘Voer de toetsen van opgaven 4.10 en 4.11 uit met een tekentoets’.
  • Blz. 197, tabel bij opgave 8.3: ‘Afzet (× 10.000)’ moet zijn ‘Afzet (× 1000)’.
  • Blz. 210 en 211, kolom Engels: ‘CHI.INV’ moet zijn ‘CHISQ.INV’ en ‘CHI.TEST’ moet zijn ‘CHISQ.TEST’.