Test subsite

Uitklapkader

Uitklapkader

Het eerste blokje 'Toon antwoord' heeft een kaderlijn met de goede lichtoranje/grijze kleur. De 'Toon antwoord'-blokjes daaronder hebben een zwarte rand. Ws. moeten #toonKnop2, #uitleg2, #toonKnop3, #uitleg3, #toonKnop4, #uitleg4, etc. etc. ook worden toegevoegd in de stylesheet?

 

Beoordeel de onderstaande tekstschema’s in combinatie met de centrale vraag.

Tekstschema 1
Centrale vraag: Hoe kan de dubbele pulsar worden gebruikt om te relativiteitstheorie te testen?

Om deze vraag te beantwoorden zal eerst verteld worden wat een pulsar in het algemeen is, waarna dit systeem in het bijzonder zal worden beschreven. Daarna zal beschreven worden hoe deze pulsar is waargenomen op aarde. Vervolgens zal uitgelegd worden hoe de pulsars bewegen en welke relativistische effecten, zowel bij de beweging als bij de waarneming een rol spelen. Ten slotte zullen deze kenmerken worden vergeleken met de voorspellingen uit de algemene relativiteitstheorie.
  1. Wat is de dubbele pulsar?
  2. Hoe is de dubbele pulsar waargenomen op aarde?
  3. Hoe kan de beweging van het dubbelepulsarsysteem worden beschreven?
  4. Welke relativistische effecten spelen een rol bij het observeren van de dubbele pulsar?
  5. Kloppen de voorspellingen uit de relativiteitstheorie met de waarnemingen?
 


Tekstschema 2
Centrale vraag: Wat is de wiskunde achter het stemmen van een piano?

1 Grondtonen en boventonen
   1.1 Grondtonen en boventonen
   1.2 Logaritmen en tonen

2 Sinussen, cosinussen en rijen
   2.1 Vormen van tonen
   2.2 De Fourieranalyse

3 Consonantie en dissonantie

4 Verschillende soorten stemmingen
   4.1 De Pythagoreïsche stemming
   4.2 De middentoonstemming
   4.3 De gelijkzwevende stemmingen

5 Het probleem van het stemmen
Tekstschema 3
Centrale vraag: Kan een betabrug-leerling een varenblad beschrijven door middel van een fractal?

  1. Inleiding
  2. Beschrijving van een fractal
  3. Weergave van het eigen onderzoek
  4. Resultaten van het eigen onderzoek
  5. ConclusieTekstschema 4
Centrale vraag: Welke wiskundige manier is het meest geschikt voor een moslim om de juiste richting van Mekka te bepalen?

1. Inleiding
2. Methoden om de richting van Mekka te bepalen
    2.1 Ka’aba als middelpunt
    2.2 Benadering hoek tussen de qibla en het zuiden
    2.3 Exacte hoek tussen de qibla en een willekeurige plaats
3. De beste manier om de juiste richting van Mekka te bepalen