Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

Mensen verplaatsen zich en goederen worden vervoerd. Aan dit eenvoudige gegeven zitten heel wat aspecten vast. Hoe zit bijvoorbeeld het verkeers- en vervoerssysteem in elkaar? Wat zijn de effecten ervan op bereikbaarheid, veiligheid en milieu? En op basis waarvan wordt het verkeers- en vervoersbeleid gevoerd? Deze vragen staan centraal in Verkeer en vervoer in hoofdlijnen. De auteurs maken gebruik van inzichten uit de economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Capita selecta

     
  • Opdrachten

     
  • Powerpoint

     
  • Links