Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

Mensen verplaatsen zich en goederen worden vervoerd. Aan dit eenvoudige gegeven zitten heel wat aspecten vast. Hoe zit bijvoorbeeld het verkeers- en vervoerssysteem in elkaar? Wat zijn de effecten ervan op bereikbaarheid, veiligheid en milieu? En op basis waarvan wordt het verkeers- en vervoersbeleid gevoerd? Deze vragen staan centraal in Verkeer en vervoer in hoofdlijnen. De auteurs maken gebruik van inzichten uit de economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie.

  • Capita selecta

     
  • Opdrachten

     
  • Powerpoint

     
  • Links